Navigatie

Iets Hogers

Iets Hogers

Kunstenaar: Maarten Baas
Straatnaam: Tramstraat, naast kerk
  Centrum
Materiaal: Aluminium - afwerking poeder-coating
Jaar van plaatsing: 2020

Omschrijving:

In nauw overleg met de Paters Augustijnen, het gemeentebestuur en het provinciaal bestuur werkt Coöperatie DELA sinds 2013 aan het project DOMUSDELA. Het project is gestart met overleg tussen DELA de Paters Augustijnen en de gemeente Eindhoven. In het overleg en het opstellen van het planconcept speelde de ambitie van het gemeentebestuur en de paters om een gebied te realiseren voor “Hart en Ziel” een belangrijke rol.

 

Het project behelst concreet de transformatie van het monumentale complex in een groot samenhangende openbare voorziening in het centrum van de stad, waarin wordt voorzien aan ceremonieruimten in de voormalige kerk en kapel, een hotel, horecavoorzieningen en conferentieruimten.

 

Op stedenbouwkundig, landschappelijk niveau  is het project belangrijk om de koppeling tussen het centrum van de stad en de Dommel te realiseren. De bestaande privé-tuinen rondom en het binnenterrein in het hart van het complex vormen onderdeel van het ontwerp. Dit geldt ook voor een deel van het openbare gebied: het opknappen van de Dommeloevers, de herinrichting van de Kanaalstraat en, op termijn, de herinrichting van het plein voor de voormalige Paterskerk.

Plattegrond: