Navigatie

Diashow snelheid:
Ga direct naar deze foto:

Loom Light

Loom Light
Loom Light

Kunstenaar: Titia Ex (1959 - ) Meer informatie
Straatnaam: Nachtegaallaan 15
  Tongelre
Jaar van plaatsing: 2021

Omschrijving:

Philipsman Jan Zwartendijk
Jan Zwartendijk (1886 – 1976) was in 1939 directeur van de Philipsvestiging in Kaunas, Litouwen. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak stelde De Nederlandse regering in ballingschap Zwartendijk aan als plaatsvervangend consul in Litouwen.
In die hoedanigheid redde hij de levens van duizenden Joodse vluchtelingen in dit land door hen in juli 1940 visa voor Curacao te verstrekken. Hij creëerde deze vluchtroute in samenwerking met onder meer de Japanse ambassadeur Chiune Sigihara. De Joodse gemeenschap had voor het leven te vrezen na de Duitse inval in Polen in 1939 en de Russische inlijving van Litouwen in 1940. Het monument Loom Light Analoog aan de handelswijze van Jan Zwartendijk weet kunstenaar Titia Ex de uitersten van de mogelijkheden
te benutten in haar lichtsculptuur Loom Light. Ze kiest nadrukkelijk voor een dynamisch monument dat refereert aan deze geschiedenis en dat tevens meebeweegt met onze tijd. Een lichtobject van haar hand appelleert aan een esthetische beleving van grote schoonheid en is altijd meervoudig interpretabel. De kunstenaar geeft Loom Light de suggestie mee van een open wapperend boek, een verzameling meerstemmige verhalen. Het is een boekwerk waarin je nooit uit gebladerd raakt en telkens nieuwe inzichten vindt. Ex nodigt de kijker uit de vele betekenissen die ze erin heeft gelegd, te ervaren.

Plattegrond: