Navigatie

Swing

Swing

Kunstenaar: Arie Berkulin
Straatnaam: Karel de Grotelaan, Meerveldhovenseweg
  Gestel
Materiaal: Cortenstaal
Jaar van plaatsing: 1977

Omschrijving:

Het idee voor het beeld is in 1969 ontstaan. Een jaar later wordt dit als ''rotonde-object' tentoongesteld in de Krabbedans te Eindhoven. Met behulp van montagefoto's vormt het object hoog en groot het middelpunt van een verkeersplein. Aangesproken door dit fascinerende ontwerp besluit de gemeente Eindhoven, op advies van de toenmalige commissie Stadsverfraaing, ineerste instantie de de auteursrechten te kopen, ofschoon de mogelijkheid tot plaatsing voorlopig ontbreekt. In 1976 komt hier verandering in en kan Arie Berkulin kiezen uit meerdere locaties. De huidige locatie lijkt hem het meest geschikt. Het jaar daarop wordt hetontwerp vergroot uitgevoerd en in 1977 doopt Arie Berkulin zijn beeld Swing. Het concept voorhet beeld is ontstaan, toen Arie Berkulin een schilderijlijstin elkaar aan het timmeren was, maar dit niet wilde lukken.In een woedeaanval verboog hij de lijst zodanig, dat het bovenste lijstdeel horizontaal haaks op het onderste kwam te staan, het geheim van de 'magische driehoek'. Al gauw ontdekte hij de vier verschillende aanzichten, waarover de automobilist zich nog dagelijks kan verwonderen: een liggende driehoek, twee kleine gestapelde driehoeken, een staande driehoek en een vierkant. Een eenvoudig en tegelijk gecompliceerd ontwerp, waarbij emotie en intuïtie evenzeer deel hebben uitgemaakt van het creatieve proces dat tot deze dynamische constructie heeft geleid. het balanceren tussen emotie en wetmatigheid is de essentie in al het werk van Arie Berkulin. Hiermee onderscheidt hij zich van de puur rationele kunstenaar, die uitsluitend vanuit het denken tot een concept komt.

Aanvankelijk tekent en schildert Arie Berkulin, pas later gaat hij ook ruimtelijk werken. Na een korte periode waarin hij reliëfs van hout heeft gemaakt, stapt hij over op metaal, waarmee hij exact en constructief kan werken.Basisgegevens in al zijn werk zijn geometrische figuren: cirkel, driehoek en vierkant. Voor Arie Berkulin is elk van deze vormen op zich volmaakt. Swing is één van zijn eerste grote objecten geweest. Het beeld bestaat uit vier vierkante stalen kokers van ieder 15 meter lang, waarvan de zijvlakken anderhalve meter breedzijn. De kokers bestaan uit een stalen frame, waarop bekledingsplaten van cortènstaal zijn aangebracht. Dit staal heeft de eigenschap aan de oppervlakte te oxideren, wat op den duur een roestbruine kleur veroorzaakt die op deze plaats harmonieert met de in de nabijheid staande rode beuk. De fundering van het beeld is van bewapend beton, terwijl funderingsplaten zorgen voor stabiliteit met betrekking tot de windbelasting. Een spannend element in het ontwerp is de juiste maatvoering van het beeld geweest. In zijn atelier Heeft Arie Berkulin gewerkt met een klein schaalmodel. De grote vraag is steeds geweest, hoe het formaat van het uireindelijke beeld ruimtelijk zou gaan werken. Wie de bouw van de flats in de directe omgeving van het beeld heeft gevolgd, heeft kunnen ervaren hoe er een nieuwe ruimtelijke relatie is ontstaan tussen beeld en omgeving. Een ander belangrijk werk van Arie Berkulin in Eindhoven staat in het Stadswandelpark. Het beeld Vlaggen is ontworpen voor de beeldenexpositie in 1982 ter gelegenheid van Eindhoven 750 jaar Stad.

 1969-1977 Gemonogrammeerd: AB. uitgevoerd door Harks Staalbouw Eindhoven.

Plattegrond: