Navigatie

Gildetamboer

Gildetamboer

Kunstenaar: Hans Goddefroy
Straatnaam: Kerkstraat, Stratumseind, bij stadskerk
  Centrum
Materiaal: Brons, Hardsteen
Jaar van plaatsing: 1982

Omschrijving:

Gesigneerd en gedateerd: H. Goddefroy 1982. Opschriften: die scut. si . stut . waekt. als . t craekt . St . Catharina - Gilde Eindhoven Stad. Uitgevoerd door Firma H. Kluijtmans Eindhoven. Herkomst: aangeboden door het Sint-Catharinagilde Eindhoven - Stad ter gelegenheid van Eindhoven 750 jaar stad. Onthuld op 1 mei 1982 door dr. G.W.B Borrie met het roeren van de trom.

Vanaf de jaren zestig zijn er heel wat beelden van beeldhouwer Hans Goddefroy in Eindhoven en directe omgeving geplaatst. Hans Goddefroy die opgeleid is aan de Academie St. Joost te Breda waar hij de eerste St. Joostpenning heeft ontvangen en aan de Jan van Eyck-academie te Maastricht, woont en werkt in Helmond, maar heeft lange tijd in Eindhoven gewoond (1961-1993). Bekende beelden in het centrum zijn onder meer het Volderke (1964), de Handelsreiziger (1971), Familie en bloc (1972) inmiddels verdwenen, de Gildetamboer (1982) en de Edelsmid (1979) die geruime tijd voor juweliersbedrijf Eyck (hoek Marktstraat/Demer) heeft gestaan. centraal in zijn werk staat de menselijke figuur, vaak uitgebeeld in relatie met muziek, omdat de beeldhouwer zelf ook muzikant is. Uit verschillende beelden blijkt zijn belangstelling voor de Brabantse volkseigene cultuur. Hans Goddefroy werkt in een realistische stijl, maar zijn figuren zijn gestileerd en opgebouwd uit compacte volumes. Daardoor vertonen zijn figuren over het algemeen weinig details. Kenmerkend zijn de blokachtige, hoekige vormen.

Het jaar 1982 is voor Eindhoven een gedenkwaardig jaar. Het is dan 750 jaar geleden dat de stad har stadsrechten heeft gekregen. Dit historische feit is op vele manieren gevierd. Het Sint-Catharinagilde Eindhoven-Stad grijpt deze gelegenheid aan om de gemeente Eindhoven een beeld van een gildebroeder te schenken. In hetzelfde jaar komt bovendien de ingrijpende restauratie van de Sint-Catrien gereed en het blijkt mogelijk te zijn de plaatsing van de Gildetamboer in te passen in de renovatie van het voorplein van de kerk. Het beeld krijgt een plaatsje in de schaduw van de kerk, rechts van het ingangsportaal. De kosten van sokkel en plaatsing komen ten laste van het Fonds voor Stadsverfraaiing. De feestelijke onthulling vindt plaats op zaterdag 1 mei 1982. Daarbij zijn de andere Eindhovense gildenn uitgenodigd en de volksmuziekgroep Au Joly Bois zorgt voor passende laatmiddeleeuwse muziek. Hans Goddefroy, die in 1981 al het ontwerp klaar heeft, heeft de Gildetamboer uitgebeeld met gildetrommel, terwijl de trommelstokken in zijn laars zitten. Vroeger heeft immers tromgeroffel tijdens de consecratie in de gildemis geklonken. Op dat moment brengt een der vendelzwaaiers de zogenaamde 'koningsgroet'. Op het tromgeroffel worden de kerkdeuren geopend en kan het gilde 'met vliegend vaandel en slaande trom'de kerk betreden. Uit het randschrift op de voetplaat blijkt dat de stad Eindhoven onder alle omstandigheden mag blijven rekenen op de steun en waakzaamheid van het Sint-Catharinagilde. 'Die scut Si stut Si Waeckt Als 't Craeckt'. Op de hardstenen sokkel wordt het 750-jarig jubileum vermeld: '1232 Eindhoven 1982'. Van het beeld zijn destijds kleine bronzen replica's gemaakt. De verkoop hiervan heeft een deel van de kosten voor het beeld gedekt.

Plattegrond: