Navigatie

Rencontre

Rencontre

Kunstenaar: Felix van der Linden
Straatnaam: Fellenoord, voor voormalig kantoorgebouw VGZ Zorgverzekeraar
  Centrum
Materiaal: Brons, Hardsteen
Jaar van plaatsing: 1984

Omschrijving:

Ongesigneerd. Gegoten bij Eijsbouts Asten. Opschrift op bronzen plaquette: Rencontre. Aangeboden door RZEO en VGZ bij opening van hun kantoorbebouw op 15 juni 1983 aan de Gemeente Eindhoven Beeldhouwer Felix van der Linden. Onthuld op 14 december 1984 door Burgemeester Dr. G.W.B Borrie.

Het werk van beeldhouwer Felix van der Linden is, op een periode in de jaren zevetig na, figuratief van aard. Naast de menselijke figuur modelleert hij vele dieren. Wanneer hij in de jaren zeventig de opdracht krijgt een trofee voor het Benelux filmfestival te ontwerpen, kiest hij als onderwerp een ruiter met paard. De trofee, Cavalier, is de aanleiding voor Felix van der Linden tot een uitgebreide studie van het paard. Hij neemt paardrijlessen om zelf dezze ervaring op te doen. Sindsdien is het paard zijn passie. Verspreid in de provincie zijn vele van zijn paarden in brons te vinden. Met en zonder ruiter, verbeelden zij niet alleen beweging, vitaliteit en kracht, maar geven zij ook menselijke eigenschappen en relaties weer. Aanvankelijk zij de beelden beweeglijk barok, later krijgt zijn werk meer gestileerde vormentaal. Het beeld met de torso's van twee paarden op het terrein voor het voormalige kantoorgebouw van de VGZ Zorgverzekeraar aan de Fellenoord in Eindhoven is een geschenk van de RZEO en VGZ bij de opening van hun kantoorgebouw op 15 juni 1983 aan de Eindhovense gemeenschap. In december 1984 wordt het beeld geplaatst in het midden van een klein pleintje,een soort ontmoetingsplaats. De titel Rencontre of Ontmoeting, moet de fusie symboliseren tussen de beide ziekenfondsen maar ook de relatie aangeven tussen het ziekenfonds en de stad Eindhoven. Het beeld is evenwijdig aan het kantoorgebouw geplaatst, waarbij de blik van de merrie de stroom van in en uitgaande bezoekers kruist, de hengst in de richting van de stad kijkt. Schouder en flank zijn met elkaar verbonden en de gehele massa van het beeld steunt op de aanzet van het rechterbeen van de merrie. Beide dieren houden elkaar in evenwicht. Ook hier is de vorm gestileerd, maar tegelijk worden allerlei details aangegeven, zoals de versierselen om de hals van beide dieren en de duidelijk zichtbare ribbenkast. Gegraveerde lijnen geven de manen aan. De hengst draagt het hoofd in een karakteristieke houding van ingehouden kracht. De aanzet van het rechterbeen suggereert beweging. Steeds opnieuw zoekt zoekt de beeldhouwer naar een bepaalde spanning van vormen, die, met elkaar in balans, uiteindelijk tot harmonie leiden.

Rencontre is gegoten bij Eysbouts in Asten.                                                           Aanmerkelijk kleiner van schaal is het bronzen paardje, dat op een smalle, hoge sokkel, geplaatst is in de hal van de ABN-Amrobank aan de Vestdijk. Na zijn opleiding aan de Koninklijke School voor Kunst en Kunstnijverheid in 's-Hertogenbosch, studeerde Felix van der Linden in Amsterdam aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten waar hij deel uitmaakte van de beelhouwklas van professor Piet Esser. Met een studiebeurs van de Italiaanse regering studeerde hij vervolgens bij de beeldhouwers Marino Marini en Luciano Minguzzi aan de Accademia di Belli Arti di Brera in Milaan. Van 1966 tot 1989 is hij docent verbonden geweest aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.

 

Plattegrond: