Navigatie

Diashow snelheid:
Ga direct naar deze foto:

Sluit- en kraagstenen

Sluit- en kraagstenen
Sluit- en kraagstenen
Sluit- en kraagstenen
Sluit- en kraagstenen
Sluit- en kraagstenen
Sluit- en kraagstenen

Kunstenaar: Jan van der Mark
Raoul Marroquin
Straatnaam: Kleine Berg 31-37
  De Bergen
Materiaal: Kunststeen
Jaar van plaatsing: 1890

Omschrijving:

Geveldecoratie van sluit en kraagstenen met portretten en dierkoppen. Gemonogrammeerd: IM. Opschrift: My Bouwde Im Anno Domini MDCCCXC. Opmerking: Vanwege Decoratie wordt dit pand wel "Kleine Sint-Jan"genoemd.

Plattegrond: