Navigatie

Diashow snelheid:
Ga direct naar deze foto:

Heilig Hart

Heilig Hart
Heilig Hart

Kunstenaar: Jean Geelen
Albert Geertjes
Straatnaam: Tramstraat, op toren Paterskerk
  Centrum
Materiaal: Koper
Jaar van plaatsing: 1898

Omschrijving:

Uitgevoerd door Theo Cox Roermond.

Herkomst: Schenking familie van Best. Opmerking: het beeld bevat Relikwiën van Donatus, Augustinus, en Stephanus (of van Augustinus,Monica en Pancratius). De aan het heilig hart toegewijde kerk is in 1898 gebouwd naar ontwerp van de architecten P.J. Bekkers. (1859-1918) en J.P.I hegener (1864-1933)

Het Heilig Hartbeeld op de torenspits van de Paterskerk behoort door zijn opmerkelijke en opvallende plaatsing ongetwijfeld tot één van de bekendste beeldhouwwerken in Eindhoven. Met de aankoop in december 1890 van het oude klooster Mariënhage dat meer dan 200 jaar geen functie als klooster meer had gehad vestigen de paters Augustijnen zich in de snel groeiende industriestad en gaan er met élan aan de slag. Om zich letterlijk een markante positie in de stad te verwerven bouwen de paters een kloosterkerk die met de Sint-Catharinakerk kan concurreren, en starten in 1898 het Gymnasium Augustinianum dat mede door zijn internaat een uitstekende naam zal krijgen. De neogotische kloosterkerk wordt naar ontwerp van de architecten P.J. Bekkers (1859-1918) en J.P.I. Hegener (1864-1933), beiden leelingen van Pierre Cuypers, gebouwd. Uit de bouwtekeningen van 1896 blijkt dat het Heilig Hartbeeld als bekroning van de toren vanaf het begin is gepland. De keuze voor een Heilig Hartkerk ligt in die tijd voor de hand. Immers, door de toenmalige paus Leo XIII is de devotie tot het Heilig Hart sterk gestimuleerd en in diens encycliek Ánnum Sacrum' uit 1899 propageert hij de hele mensheid aan het Heilig Hart toe te wijden. Voordat de kerk in mei 1898 in gebruik wordt genomen, wordt na een eerder op 17 januari, op vrijdagmiddag 18 maart onder overweldigende publieke belangstelling het gevaarte van zo'n 800 kilo op de torenspits gehesen. Bij de inzegening 's morgens heeft het verguld koperen beeld drie relikwieën meegekregen: van Donatus als patroon tegen bliksem en onweer, van Augustinus als patroon van de orde en van Stefanus als eerste martelaar. Of zijn het soms de relikwieën van Pancratius, Augustinus en Monica, welke ook worden genoemd?, De Peel en Kempenbode ziet in het beeld éen teeken van zegen voor het volk en van triomf voor Christus Naam'.

In de Meierijsche Courant wordt een gelegenheidsgedicht afgedrukt en de krant is van mening dat het beeld 'op zijne hooge standplaats een heerlijk effect levert, en zegenend de armen over de stad uitstrekkend, biedt het niettegenstaande zijne groote afmetingen van beneden gezien, een zeer bevallig en harmonieus tafereel, dat ook in aesthetischen zin door allen hoog zal geroemd worden'. Van die waardering zal overigens niet lang sprake zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het beeld om niet als herkenningspunt voor vliegers te fungeren - afgedekt geweest en tegenwoordig is het een uiting van en een herinnering aan de katholieke emancipatie-drift. Over de ontwerper, de beeldhouwer Jean Geelen, is niet veel bekend. Hij is in 1852 te Roermond geboren en is aldaar opgeleid aan het beeldhouwatelier Cuypers & Stoltzenberg. Blijkens advertenties leidt hij in de jaren 1890 zijn eigen 'Kunstwerkplaats Jean Geelen' gevestigd aan de Kapellerlaan. Werk van hem is op de wereldtentoonstelling te Chocago bekroond. Ook zijn modellen voor een hoogaltaar ten behoeve van de Sankt-Mariën-kirche te Hannover vallen in de prijzen. Van zijn hand staat op het kerkhof te Roermond een grafbeeld van een zouaaf met knielende vrouw. Na zijn dood in 1926 zet zijn oudste zoon Jos Geelen (1887-1937) het beeldhouwatelier voort.

Plattegrond: