Navigatie

Diashow snelheid:
Ga direct naar deze foto:

Grafrelief

Grafrelief
Grafrelief
Grafrelief

Kunstenaar: Jan Custers
Straatnaam: Sint Jorislaan 37, Sint Joriskerkhof
  Stratum
Materiaal: Marmer
Periode: 1915 - 1916

Omschrijving:

Grafreliëf met verrijzende christus en engelen, gemerkt; J. Custers.                           Opschrift: Ik ben de verrijzenis en het leven H. Joan 11:25/hij is niet hier; want hij is verrezen, gelijk hij gezegd heeft.                                                                             Opmerking: Grafmonument van Petrus Odulphus Leonardus Boelaars                          ( best 1858-1915 stratum) en zijn vrouw cecilia H.C. De Vries (Harlingen 1866-1943 Eindhoven)

Plattegrond: