Navigatie

Diashow snelheid:
Ga direct naar deze foto:

Heilig Hartmonument

Heilig Hartmonument
Heilig Hartmonument
Heilig Hartmonument
Heilig Hartmonument
Heilig Hartmonument

Kunstenaar: Alois de Beule
Straatnaam: Sint Trudoplein, bij Sint-Trudokerk
  Strijp
Materiaal: Brons
Jaar van plaatsing: 1929

Omschrijving:

In het katholieke zuiden van Nederland zijn na de Eerste Wereldoorlog als bekroning van de katholieke emancipatie en als uiting van katholiek triomfalisme in vele steden en dorpen langs de openbare weg Heilig Hart- of Christus Koningbeelden verrezen. Veelal is een jubileum van de locale geestelijkheid aanleiding voor de parochianen zo'n Heilig Hartmonument als cadeau aan te bieden. Zo wordt ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Frans Werners van de Sint Trudokerk te Strijp een Heilig Hartcomité onder voorzitterschap van Jos van Vroonhoven in het leven geroepen om de benodigde gelden voor een monument bijeen te brengen. Een groot aantal katholieke beelhouwateliers en individuele katholieke beeldhouwers dragen voor de vervaardiging van dergelijke beelden en monumenten zorg. Het Strijpse comité gaat met de Bossche kerkschilder en kunsthandelaar Dorus Hermsen (1871-1931) in zee, die wat de uitvoering betreft samenwerkt met de Gentse beeldhouwer Aloïs de Beule. Het Heilig Hartmonument bij de Sint Trudokerk, dat met een groots religieus feest op zondag 30 juni 1929 wordt onthuld en geïntroniseerd, is verwant aan het Bossche Heilig hartmonument uit 1925. Hiervoor is in 1921 een prijsvraag uitgeschreven, die door de Wageningse beeldhouwer August falise is gewonnen. De daadwerkelijke uitvoering ervan komt evenwel onderhands terecht bij het duo Hermsen-De Beule. Falise beschuldigt beide kunstenaars van plgiaat, omdat ze zijn gedachte om terzijde van de Christusfiguur twee figuurgroepen te plaatsen hebbeb nagevolgd. De aanwezigheid van de werkende klasse hangt samen met de aandacht voor de sociale beweging binnen de roomskatholieke kerk. Onder de bescherming van Christus met hart en uitgestrekte armen knielt links een arbeider met een tandwiel als symbool van de industrie en een hamer en beitel als symbool van het handwerk, terwijl de vrouw rechts met een kind in de armen als zorgzame huismoeder opkijkt naar Christus.De uitwerking van het beeld is realistisch met gevoel voor dramatiek en pathetiek. Eenzelfde concept en een parallelle compositie is voor de eerste keer bij de Bossche prijsvraag gebezigd, maar ook andere beeldhouwateliers bijv. Van Bokhoven & Jonkers uit 's-Hertogenbosch en de gebrs Raaijmakers uit Geleen volgen het voorbeeld. Gelijksoortige Heilige Hartmonumenten van het koppel Hermsen en De Beule worden aangetroffen te Dinter (1927), te 's-Gravenhage (Westeinde Ziekenhuis, 1927) en te Horssen. De Heilig Hartbeelden, waarvan er vele inmiddels zijn verdwenen zoals die van Jan Custers aan de Wal voor het afgebroken gebouw Katholiek Leven en bij de vroegere kapel van het Binnenziekenhuis, herinneren aan het Rijke Roomse Leven van het interbellum. Het standbeeld van de Jezuïeten dichter-schrijver Adriaan Poirters te Oisterwijk, onthuld in 1926, is ook door Aloïs de Beule gemodelleerd.

Plattegrond: