Navigatie

Diashow snelheid:
Ga direct naar deze foto:

Le Poème Electronique

Le Poème Electronique
Le Poème Electronique

Kunstenaar: Le Corbusier
Straatnaam: Plantsoen tussen auditorium en ingang Nieuwe Faculteit Bouwkunde
  Technische Universiteit Eindhoven
Materiaal: Gelakt staal, Neon
Jaar van plaatsing: 1958

Omschrijving:

Locatie: op het grasveld voor het auditorium
Het beeld is in 1998 in bruikleen gegeven door het Centrum 'Kunstlicht in de Kunst'.

Brussel, 1958. Duizenden mensen verlaten verbijsterd en verwonderd het Philips Paviljoen op de wereldtentoonstelling. De architecten Le Corbusier (1887 - 1965) en Yannis Xenakis (1922 - 2000) hebben niet alleen een zeer markant gebouw ontworpen, 'Le Poème Électronique', maar in het gebouw is ook de gelijknamige voorstelling te zien die de ontwikkeling van de mensheid uitbeeldt. Op metershoge muren worden dia's geprojecteerd met afbeeldingen van de natuur, maskers van oude culturen, wapentuig, kinderen, volwassenen, bejaarden, steden, geboorte, leven en dood.

Speciaal hiervoor componeert Edgar Varèse (1883 - 1965) 'Le Poème Électronique', een muziekstuk dat nog altijd als modern te boek staat. Varèse heeft er allerlei geluiden voor verzameld: klokkengelui, geluiden van transformatoren of spanningsmeters, babygehuil, alles komt in aanmerking. Revolutionair is dat het geluid, dat de beelden ondersteunt, van diverse kanten op de toeschouwers af komt.

Philips wil in Brussel zijn nieuwste ontwikkelingen tonen in een speciaal gebouw. Daarom wordt Le Corbusier benaderd en zijn ontwerp voor het paviljoen geldt nog altijd als spraakmakend. Het basisidee is een maag: aan de ene kant ga je het gebouw in, na de voorstelling ga je er aan de andere kant weer uit.

Kort voor de opening ziet Le Corbusier een probleem. Het verschil tussen de ingang en de uitgang vindt hij niet duidelijk genoeg. Daarom ontwerpt hij in korte tijd het 'Objet Mathématique', dat als een baken voor de entree dient. Na de wereldtentoonstelling wordt het Philips Paviljoen afgebroken. Het 'Object Mathématique', het enige deel dat daadwerkelijk overblijft van het paviljoen, staat jarenlang bij Philips Lighting in Eindhoven. Het Centrum 'Kunstlicht in de Kunst' geeft het in 1998 in bruikleen aan de TU/e.

Speciale verlichting

Om er voor te zorgen dat de constructie ook 's avonds prominent aanwezig is, hebben Centrum Kunstlicht in de Kunst, Philips Lighting en de Kunstcommissie TU/e het plan opgevat om de kleurvlakken van de constructie met de nieuwste generatie LED's aan te lichten. Daarmee is dit historisch waardevolle object een van de eerste projecten waarbij deze LED's gebruikt worden.

De LED's hebben in totaal een vermogen van slechts 4 watt, maar kunnen de kleurvlakken van het Objet Mathématique van grote afstand en met grote precisie, namelijk vanaf het dak van Vertigo en vanaf het auditorium, aanlichten. Aldus ontstaat een samenspel van kunst, architectuur en licht en is de constructie opnieuw een baken voor de nieuwste ontwikkelingen op technisch gebied.

Voor meer informatie: Kunstcollectie TU/e

Plattegrond: