Navigatie

Agressie/Jeunesse

Agressie/Jeunesse

Kunstenaar: Carel Kneulman
Straatnaam: De Zaale
  Technische Universiteit Eindhoven
Materiaal: Brons
Jaar van plaatsing: 1968

Omschrijving:

Met Couzijn, Guntenaar en Tajiri is Kneulman in de jaren vijftig oprichter van de 'Groep Amsterdam'. Hun werken zijn abstract-expressionistisch, wat zeer vernieuwend is en op veel onbegrip bij het publiek stuit.

Kneulmans bekendste werk is het Lieverdje in Amsterdam, in de jaren '70 niet minder geliefd bij Provo. Toch is dat geenszins de ware Kneulman (1915). Hij is geen lieverdje, maar een strijdbaar mens. Dat de tweede wereldoorlog die karaktertrek van deze zanger, dichter, graficus en beeldhouwer benadrukte, is begrijpelijk. 'Agressie' (1968) is dan ook een hoofdwerk in zijn oeuvre.

Toen het vier ton wegende beeld in 1971 geplaatst werd, riep het bij menig medewerker zoveel agressie op, dat Kneulman een toelichting schreef:
"Agressie is, naar mijn ervaring, hetzelfde als niet te stuiten groeidrift. Agressie onderga ik als 'blind' leven. Agressiviteit schept voor de mens slechts formele leefruimte als ze geaard is (aardig is) door een filosofie, die is gebaseerd op het streven naar ontplooiing van en voor iedereen. Zo'n filosofie kan alleen waarneembaar zijn in durende gedachtewisseling. Het ontbreken van een dergelijke filosofie is zichtbaar in calamiteiten als oorlogen (uit de hand gelopen discussies) en in milieuvervuiling (uit de hand gelopen techniek)."

"Terug naar het beeld. Het stelt de ontaarding van de mooie vogel 'Agressie' voor tot het verwoestende, ijdele, agressieve dier. Het is het beeld van onze huidige leef- en werksituatie; een piramidaal denkgraf. Het is bewust geen 'mooi' beeld. Het is gehavend, geblakerd, aangetast door het verterend vuur der ijdelheden. Het beeld is de ijdelheid zelf."

Voor meer informatie: Kunstcollectie TU/e

Plattegrond: